OKTOPUSS 

Vi kan både sjunga och dansa-ibland samtidigt

BOKA din egen Dubbelquartett

Vilken merit i ditt CV - en egen DQ på din fest! Och det är inte svårt att få. Ring så sjunger vi! Eller maila. Eller facebooka

0704 - 96 73 79